JUNTA DIRECTIVA DE L'A.M.P.A.

Qui formen la Junta Directiva?
Tots els associats de l’A.M.P.A, són convocats a una Assemblea General, per decidir les actuacions que ha de seguir l’A.M.P.A d'acord amb els estatuts i la legislació vigent. A través de la seva participació en aquesta assemblea, celebrada el passat 24 de novembre del 2014, la Junta Directiva actual va quedar constituïda com segueix:

Presidenta: SUSANA MOHEDANO DIAZ
Vicepresidenta: SÍLVIA MASDEU PINEL
Secretària: SANDRA GIRÓ PONS
Tresorera: ROSA RODRIGUEZ
Vocal: JUDITH DIEGUEZ LAGO


Aquesta Junta està a la disposició de tots els socis de la mateixa, per defensar els interessos dels pares, mares i tutors dels alumnes en tot el que concerneix al món de l'educació respecte als alumnes (Llei 12/2009 d'educació).